Случај со клиенти

Акрилна рекламна светлосна кутија за заштеда на енергија

случај (1)

Табла за погодни продавници на Ministop

случај (3)

Табла за погодни продавници Yuelai Yuexi

случај (5)

Табла за погодни продавници Kehao

случај (4)

Табла за погодни продавници во Јонгхуи

случај (6)

Табла на WOWO за погодни продавници

случај (7)

Табла на продавницата на Xiaolu

случај (8)

Табла за погодни продавници Haoshiduo

случај (9)

Табла на продавницата за среќа

случај (10)

Табла на продавницата на Kaihui

Табла за погодни продавници

случај (2)

Знак за погодна продавница Лосон

случај (1)

Табла за погодни продавници Zhongyiduo

случај (2)

Табла за погодни продавници за клиенти

случај (3)

Табла за погодни продавници

случај (4)

Ефтина табла за погодни продавници

случај (5)

Табла на супермаркет SECN